Houstone, máme problém! 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ

týmová spolupráce

POČET ÚČASTNÍKŮ

20 - 30

ČASOVÁ NÁROČNOST

1 - 1,5 DNE

Program je tematicky zaměřen na stavbu vesmírné lodi. Vhodný je obzvláště pro výrobní a další společnosti, ve kterých se na výsledném produktu/službě podílí několik oddělení a jejich spolupráce má výrazný vliv na celkové řešení. 

Průběh programu 

Účastníci získají tajný návod splněním týmových aktivit, podle kterého postaví vesmírnou loď. Loď se skládá ze 3 částí a každý tým staví jednu. Následuje start a odlet rakety a reflexe aktivity. 

Počet účastníků 

20 - 30 účastníků na jednu skupinu, při větších týmech stavba více raket naráz

Časová náročnost

1 - 1,5 dne, teambuilding je vhodné doplnit reflexí či workshopem na téma týmová komunikace a spolupráce

HLAVNÍ CÍL

Společný výsledek
Oslava úspěchu všech jako jednoho týmu

jasná pravidla komunikace nutnost souhry
koordinace
rozdělení kompetencí pro úspěch všech týmů jako celku