Divadlo

KREATIVNÍ

možnost zahrát dětem, seniorům

POČET ÚČASTNÍKŮ

12 - 40 účastníků v menších týmech

ČASOVÁ NÁROČNOST

1 - 1,5 DNE

Kreativní program podporující originální vyjádření svého pohledu na sebe sama, své kolegy, pracovní tým či celou firmu. Umožní účastníkům popustit uzdu fantazii, poskytuje prostor pro týmovou práci při řešení neobvyklého úkolu, nesouc v sobě značnou dávku humoru a nabízející nevšední skupinový zážitek. 

Průběh programu 

Účastníci jsou postaveni před zcela neočekávané zadání – zahrát divadlo pro reálnou skupinu diváků!

Scénář – kulisy – role – nácvik – diváci - a finální adrenalin, eurofie a radost jsou nezapomenutelným týmovým zážitkem!

Počet účastníků 

12 - 40 účastníků rozdělených do menších skupin

Časová náročnost

1 - 1,5 dne, vhodné doplnit reflexí a programem za odměnu (sportovní či relaxační doprovodný program)

Kreativní program s přesahem

Program s možností propojit se sociální odpovědností (divadlo pro děti, seniory…)

HLAVNÍ CÍL

Překonání hranic svých i týmu a společná oslava úspěchu

silný zážitek
týmová práce
kreativita
motivace
společný úspěch