City game

ORIENTAČNÍ

Centrum Liberce/Ústí n. Labem

LOGICKÁ

Detektivní nebo historická zápletka

ZÁBAVNÁ

Dobrodružství

Prožijte dobrodružství v centru Liberce nebo Ústí nad Labem a nechte se na čtyři hodiny pohltit záhadou s detektivní, nebo historickou zápletkou.

Čeká Vás tři kilometry dlouhá cesta plná řešení pestré škály situací a úkolů. Použijte svůj důvtip, sílu, pomoc druhých nebo nápovědu. Každá získaná indicie Vás zavede na nedaleké místo, kde rozlousknete další úkol a pokračujete dál temnými ulicemi.

Průběh programu 

Každý tým prochází cca 3 km dlouhou trasu městem, k cíli může dojít se zapojení důvtipu, síly, pomoci druhých. Čeká vás řešení pestré škály úkolů, získávání indicií, vyřešení záhady, společná oslava. 

Počet účastníků 

4 - 30 účastníků, rozdělených do 4 - 10 členných týmů. Hry se může účastnit několik týmů najednou

Časová náročnost

4 hodiny, vhodné jako zábavná hra před vánočním večírkem či jako odreagování u pracovních workshopů

Záhadný a dobrodružný program

Program k aktivní relaxaci a získání společných netradičních zážitků, zapojení strategického myšlení a efektivního rozhodování

HLAVNÍ CÍL

Atraktivní restart a odreagování se, oslava společného úspěchu, načerpání energie z netradičních zážitků

zábava
společný zážitek
zlepšení atmosféry
aktivní relax