ZÁKONÍK PRÁCE PRO HR

Získáte přehled a jistotu v problematice od vzniku pracovního poměru, přes změny až ke skončení. Seznámíte se s řadou příkladů z praxe a dostanete prostor pro konzultaci Vašich konkrétních otázek. Program kurzu zohlední stav eventuálně schválených novel

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Covid éra z pohledu pracovního práva - nejčastější problémy na příkladech z praxe

 • Možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy OZ na pracovní vztahy
 • Právní jednání podle OZ a ZP   
 • Vznik pracovního poměru – zkušební doba, doba určitá, informování o obsahu pracovního poměru
 • Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, dočasné přidělení, pracovní cesta
 • Ukončování pracovních poměrů – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné 
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
 • Pracovní doba, BOZP, náhrada škody a další témata pracovněprávních vztahů
 • Základy bezpečnosti práce
 • Mzda – rozdíly mezi určením a sjednáním mezd, povinné mzdové složky, zaručená mzda, přesčasy
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Dovolená – plánování, určování, čerpání, krácení, převádění…
 • Náhrada škody, dohody o odpovědnosti 

LEKTORKA KURZU

DANA BLAŽKOVÁ

poradkyně pracovního práva

KDY

7. 10. 2022

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4 450 Kč + DPH