TÝMOVÁ ONLINE INTERAKCE

vedení týmu, porad a spolupráce

Trénink vám přinese nový pohled na vedení týmových, projektových či jiných schůzek interaktivně a smysluplně v online. Získáte řadu tipů na interaktivní nástroje pro společnou práci skupiny. Osvojíte si dovednosti, jak skupinu vést, udržet aktivní, zaznamenávat výstupy a dále s nimi pracovat.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Klíčové zásady pro vedení online schůzek více osob

  • Co je třeba ujasnit si předem – Oč nám jde? Kdo bude? Kolik máme času? Jaký bude výstup? Jak budeme spolupracovat?

  • Příprava na vedení schůzky x příprava ostatních.

  • Tipy pro technický background

 • Nástroje online interaktivity
  • Společná práce skupiny – jamboard, whiteboard
  • Nástroje pro sofistikovanější workshopy – miro, mural…
  • Nástroje pro rychlé průzkumy – slido, metimeter
  • Sdílené složky, soubory…
 • Dovednosti moderátora/vedoucího schůzky
  • Práce s dynamikou skupiny (časové bloky, přestávky, změna forem interakce...).
  • Umění vést a uřídit diskuse skupiny (jak podnítit diskusi, jak uřídit jednotlivce, jak předávat slovo, jak neodbíhat od tématu...).
  • Závěr schůzky a jak pracovat s výstupy.
 • Vizualizace v online při schůzkách a poradách

LEKTORKA KURZU

Časová dotace kurzu

2 x dopolední setkání 8:30-12:30

Prostředí kurzu

MS Teams, online kvízy, mentimeter, jamboard, chat

Forma kurzu

Garance 80% interakce účastníků

Termín kurzu

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Cena kurzu

4.650,- Kč + DPH