PRACOVNĚ PRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ/TEAMLEADRY

Získáte jistotu v základní pracovněprávní problematice z pozice vedoucího. Budete připraveni řešit nejčastější pracovně právní otázky. Seznámíte se s řadou situací a praktických příkladů z praxe a dostanete šanci pro konzultaci Vašich praktických situací. otázek. Program kurzu zohlední stav eventuálně schválených novel

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Základní povinnosti zaměstnanců
  • Základní povinnosti všech zaměstnanců
  • Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
  • Zastupování zaměstnavatele  
 • Doručování písemností
  • Doručování písemností zaměstnavatelem
  • Osobní, elektronické, poštovní doručení
  • Doručování písemností zaměstnavatelem
  • Pracovní poměr
  • Zkušební doba
  • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Skončení pracovního poměru
  • Dohoda
  • Výpověď
  • Okamžité zrušení pracovního poměru
  • Skončení pracovního poměru na dobu určitou
  • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době   
 • Pracovní doba a doba odpočinku
  • Rozvržení pracovní doby
  • Přestávky v práci
  • Doba odpočinku
  • Evidence pracovní doby
 • Překážky v práci
 • Dovolená
  • Dovolená na zotavenou
  • Společná pravidla pro dovolenou
  • Náhrada škody
  • Předcházení škodám a základní pravidla
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • Příklady z praxe a otevřená diskuze

LEKTORKA KURZU

DANA BLAŽKOVÁ

poradkyně pracovního práva

KDY

V případě zájmu nás kontaktujte.

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH