PÁNEM SVÉHO ČASU
PRAKTICKÝ TIME MANAGEMENT

V kurzu získáte praktické návody, jak efektivněji pracovat se svým časemzískat prostor pro důležité věci. Zmapujete si své „zloděje času“ a obdržíte konkrétní návody, jak se jich zbavit. Získáte pracovní deník, který vám pomůže vytvořit si potřebné návyky k efektivnějšímu využití času.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Čas & já
 • Uvědomění si vlastního postoje k času a práce s ním
 • Různé přístupy ke vnímání času a práci s ním 
 • Koncept důležitosti a naléhavosti jako základní
 • Princip řízení času IV. generace
 • Rozlišování aktivit na důležité a naléhavé
 • Jak a podle čeho vyhodnocovat co je a co není důležité a nastavit si priority
 • Vyhodnocování důležitosti v pracovním a v osobním životě
 • Náměty na to, jak získávat čas na důležité věci
 • Definice standardních zlodějů a žroutů času
 • Praktické návody vedoucí k jejich odstranění či zmírnění
 • Tvorba vlastního seznamu a hledání svých vlastních možností řešení

LEKTORKA KURZU

KDY

7. 12. 2021

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH