ONLINE INTERNÍ TRENÉR 

Kurz je určen všem interním lektorům a školitelům, kteří přešli z prezenčního školení do online. Seminář Vám přinese větší jistotu při vedení interních tréninků v online prostředí. Získáte tipy na konkrétní nástroje pro interaktivou účastníků a lektorské rady k technice, prostředí, vzhledu prezentací atd. Naučíte se využívat praktické myšlenkové mapy, jako funkční vodítko online trenéra.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Lektorské tipy pro vysílání
  • Technika, světlo, pozadí, oděv, kontrasty, vzhled
  • Stát či sedět?
  • Kam se dívat? Jak si nastavit kameru a PC?
  • Co mít po ruce? Voda, lektorské pomůcky…
  • Práce s flipem v online
 • Než začne školení – komunikace s účastníky
  • Na co připravit účastníky
  • Pozvánka jako příloha, text, video…
  • Příprava účastníků na školení
  • Testování online prostředí, kamer atd.
  • Prostor pro sdílené materiály
 • Zásady efektivního online školení
  • Počet účastníků
  • Kamery
  • Délka školení, délka jednotlivých bloků
  • Téma školení – forma školení – intenzita zapojení
 • Nástroje pro interaktivitu
  • Sdílené tabule – jamboard, linoit aj.
  • Kvízy, testy, průzkumy – mentimeter, kahoot...
  • Řízené sdílení zkušeností
  • Skupinové práce a práce ve dvojicích
 • Co když … /S čím je třeba počítat?
  • Technické problémy – někdo má slabé připojení, něco nefunguje …?
  • Harmonogram – kde je třeba více/méně času?
  • Vázne diskuse, účastníci se nechtějí zapojit
 • Lidská stránka online školení
  • Čím navodit pohodovou atmosféru?
  • Jak pečovat o vztahy ve skupině?
  • Pravidla slušného online chování ve skupině

Časová dotace kurzu

2 x dopolední setkání 8:30-12:30

Prostředí kurzu

MS Teams, online kvízy, mentimeter, jamboard, chat

Forma kurzu

Garance 80% interakce účastníků

Termín kurzu

V případě zájmu nás prosím konaktujte.

Cena kurzu

4.650,- Kč + DPH