KUCHAŘKA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO MISTRY
komunikace - vedení týmu - motivace dělníků

Získáte více jistoty ve svých dovednostech komunikace, vedení a motivace lidí. Osvojíte si klíčové principy komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na nejčastější konfliktní situace při vedení lidí z pohledu mistra. Posílíte se v efektivní zpětné vazbě - umění pochválit / konstruktivně kritizovat. Porozumíte Vašemu vlastnímu stylu vedení a motivace lidí a získáte tipy na jeho rozvoj.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Komunikace mistra
 • Klíčové zásady efektivní komunikace mistra
 • Umění přijmout informace
 • Umění srozumitelně předat informace
     
 • Prezentace myšlenky, záměru a argumentační minimum
 • Prezentace klíčové myšlenky v jedné minutě
 • Příprava, trénink a získání zpětné vazby
    
 • Vedení jednotlivce a týmu
 • Role mistra při vedení lidí
 • Atributy mistra a přirozená autorita
 • Umění podat a přijmout zpětnou vazbu
 • Pravidla pochvaly, pravidla kritiky
 • Sladění požadavků můj nadřízený x já x moji lidé
     
 • Motivace dělníků
 • Hodnocení podřízených, hodnotící rozhovory
 • Motivace jednotlivců x motivace týmu
 • Motivační faktory dělníků a jak s nimi pracovat

LEKTOR KURZU

KDY

24. 1. 2022

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH