KUCHAŘKA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

PRO MANAŽERY
komunikace - sebeřízení a vize - delegování

V kurzu získáte jistotu ve svých manažerských dovednostech komunikace, delegování a sebeřízení. Osvojíte si klíčové principy manažerské komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na nejčastější konfliktní situace při vedení lidí. Získáte praktické tipy pro Vaši vlastní efektivnější organizaci práce a stanovování priorit a posílíte se v umění motivovat sebe i druhé.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Efektivní manažerská komunikace
 • Klíčové manažerské rozhovory
 • Účinná zpětná vazba – poskytování a přijímání zpětné vazby
 • Umění vedení porad
 • Předcházení a řešení konfliktů
 • Jasná prezentace myšlenek a účinná argumentace
 • Asertivní komunikace v praxi manažera
 • Komunikace v náročných obdobích (změny, nedaří se, …)
 • Umění delegovat
 • Praktické zásady delegování
 • Co, komu, jak a kdy?
 • Bariéry delegování a jak je odstranit?
 • Delegování z pohledu manažera x podřízeného
 • Sebeřízení a vize     
 • Šéf, já, můj tým: sladění vzájemných očekávání výkonu a spolupráce
 • Hodnoty, priority, cíle
 • Time management – jak získat více času na důležité věci?
 • Efektivní organizace práce
 • Motivace manažera a řízení vlastního výkonu

LEKTORKA KURZU

KDY

16. 3. 2022

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH