INTERNÍ ŠKOLITEL I. 

Získáte širší pohled na práci interního školitele, jeho roli a klíčové kompetence. Dostanete prostor k vlastní sebeanalýze. Lépe pochopíte proces školení (od přípravy po vyhodnocení). Získáte prostor pro trénování klíčových dovedností interního školitele, jako je účinná prezentace a schopnost zaujmout posluchače. 

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Já jako lektor
  • Vymezení role a kompetence interního školitele
  • Vlastní sebeanalýza   
 • Účinné školení jako proces
  • Základní kroky každého účinného školení: od identifikace potřeb po vyhodnocení účinnosti
  • Příprava na školení - Myšlenková mapa jako nástroj pro dobrou přípravu
  • Časový scénář školení 
  • Ověřování znalostí a dovedností 
  • Vyhodnocování účinnosti a efektivity školení    
 • Trénink prezentačních dovedností lektora
  • Trénink prezentování a předávání informací se zpětnou vazbou
  • Neverbální komunikace - praktické rady a tipy
  • Krása vizualizace
  • Prezentace a podkladové materiály pro účastníky 
 • Zadání do praxe

LEKTORKA KURZU

KDY

30. 3. 2022

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH