EFEKTIVNÍ VEDENÍ PORAD

Tréninkem získáte větší jistotu v organizaci a vedení porad, osvojíte si dovednosti facilitátora a moderátora porad. Pochopíte a odstraníte "zabijáky" efektivních porad. Kurz je určen pro všechny, kdo vedou schůzky a porady, pro týmové vedoucí a manažery a projektové vedoucí.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Zabijáci efektivních porad
  • Proč porady, schůzky nefungují a co s tím?
  • Rozbor a reflexe zkušeností účastníků  
 • Klíčová pravidla efektivních porad
  • Jasné cíle a struktury porad
  • Zodpovědnosti jednotlivců, týmu
  • Jak na přípravu?
  • Tipy pro vlastní organizaci a řízení porad
  • Porada skončila, co dál?  
 • Vedení diskusí na poradě
  • Klíčové dovednosti vedoucího porady pro facilitaci, moderaci
  • Jak motivovat a aktivizovat skupinu k diskusi?
  • Jak usměrnit a reagovat na emoce, odpor, kritiku?
  • Jak diskusi uřídit a směřovat k výstupům?  
 • Prezentační, argumentační dovednosti při poradách
  • Jak zlepšit dovednosti vedoucího porady, samotných účastníků?
  • Čím podpořit kvalitu prezentací na poradě?
  • Tipy pro stručnost, jednoduchost příspěvků
  • Zásady efektivní komunikace   
 • Rozhodování a výstupy porad
  • Metody rozhodování při poradách
  • Výstupy a výsledky porad – jak s nimi dále pracovat? 

LEKTORKA KURZU

KDY

V případě zájmu nás kontaktujte.

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH