ASERTIVITA A UMĚNÍ ŘÍCI NE

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Agresivita, pasivita, asertivita v komunikaci a jednání
 • tři typy jednání a způsoby chování
 • jak mluvit a jednat asertivně s agresorem či pasivním člověkem
 • Transakční analýza v praxi
 • předávání informací

 • sebeprosazení

 • vyjadřování pozitivních i negativních pocitů

 • navázání a udržování rozhovoru

 • Umění říkat "ne" nejen v pracovních vztazích  
 • Asertivita a odpovědnost
 • jak udržet hranice a nepřebírat odpovědnost za druhé   
 • Součástí kurzu je prostor na konkrétní situace z praxe účastníků a získání tipů na jejich řešení.

Kurz Vám pomůže, abyste se lépe orientovali v různých druzích lidského jednání a osvojit si základní asertivní dovednosti a techniky. Získáte motivaci k asertivnímu způsobu jednání a připravíte se na zvládání konkrétních situací. Kurz je pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat v komunikačních dovednostech, hledají svou větší jistotu v komunikaci.

LEKTORKA KURZU

Časová dotace kurzu

2 x dopolední setkání 8:30-12:30

Prostředí kurzu

MS Teams, online kvízy, mentimeter, jamboard, chat

Forma kurzu

Garance 80% interakce účastníků

Termín kurzu

13. - 14. 10. 2022

Cena kurzu

4.450,- Kč + DPH