AGILNÍ PŘÍSTUPY KROK ZA KROKEM

Naučíme vás přežít a uspět ve světě plném změn! Tento trénink s využitím hry lego4scrum vám představí agilní přístupy v ryze praktické podobě použitelné kdekoliv, nezávisle na použité metodice, velikosti firmy nebo jejím oboru.

Smyslem kurzu agilní přístupy krok za krokem je umožnit účastníkům porozumět agilnímu světu a začít s implementací agilních prvků do svého prostředí. A to tak, aby to bylo správně, přizpůsobeno vašemu prostředí, a vyhnuli jste se např. pasti zvané Dark SCRUM – Temný SCRUM. Představíme si nejen konkrétní postupy a nástroje, ale také klíčové principy a filosofii agilního řízení, bez kterých to zkrátka nefunguje.

PO TOMTO KURZU BUDETE 

 • rozumět principům a výchozím předpokladům agility,
 • vědět, v jakém kontextu dává agile smysl a jak lze škálovat,
 • chápat principy metodik a rámců jako LEAN, SCRUM, Kanban atp.
 • mít orientaci v životnímu cyklu agilního „postupu“,
 • znát hlavní nástroje jako je Product backlog,
 • schopni začít zvyšovat svou agilitu.

STRUKTURA TRÉNINKU

 • Úvod – pojmy, principy, základní agile filosofie
  • Rámec CYNEFIN – v jakém kontextu dává agile smysl?
  • LEAN principy a plýtvání
 • Životní „cyklus“ agilního přístupu
 • Nástroje pro definici vize
 • Zákaznicky orientovaný design
  • Persony
  • Sotry mappingUser stories
  • Design thinking a další techniky
 • Product backlog pro agilní praxi
  • Struktura, prioritizace
 • Plánování v agilním světě
  • Release charter
  • Product (project) roadmap
  • Sprint backlog
 • Kanban
 • SCRUM – základy
  • Procesní rámec
  • Role, jejich smysl a základní zodpovědnosti
  • Události, nástroje
 • Nástroje a tipy pro SCRUM Master
  • Dynamika vývoje týmu
  • Nástroje pro facilitaci
  • Retrospektiva
 • Hra lego4scrum – simulace agilního vývoje
 • Škálování agility
  • SAFe – Scaled Agile Framework
  • LeSS – Large Scale Scrum, základní principy rámce pro realizaci rozsáhlých projektů
 • Agilní transformace – ucelený přístup k postupnému zavádění agility do vaší praxe

LEKTOR KURZU

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kurz je pořádán ve spolupráci s PM consulting.

KDY

16. - 17. 5. 2023

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

15.800,- Kč + DPH