Parker Hannifin

Firma Parker Hannifin v roce 2017 oslavila 100 let od svého vzniku. Závod v Sadské sdružuje dvě divize Prädifa Technology Division a Chomerics Division a v areálu působí Financial Service Management (FSM). Výrobní divize jsou začleněny do skupiny těsnění, jejíž produkty – těsnění, těsnicí systémy, lisované díly
z termoplastů, elastomerů, termoplastických  polymerů, pryží, kombinované výrobky guma-kov nebo plast, teflonová těsnění, pryžové O-kroužky, elektrovodivé pryžové komponenty a komponenty pro zdravotnický průmysl patří ke světové špičce na trhu. Závod zaměstnává 430 zaměstnanců.