ZVLÁDÁNÍ SVÍZELNÝCH LIDÍ
VE VÝROBĚ

Trénink připraví vedoucí, mistry a předáky ve výrobě na zvládání obtížných zaměstnanců. Účastníci získají lepší vhled do příčin svízelného jednání svých podřízených či kolegů a budou seznámeni se základními zvládacími taktikami. Budou schopni identifikovat různé podoby manipulace a čelit jim. Lépe poznají vlastní interpersonální tendence.

V současné době, kdy je na trhu velká poptávka po dělnických profesích, je častým problémem nepřizpůsobivost, agresivita i nesamostatnost mnohých dělníků. Vedoucí jsou nuceni přijmout i velmi komplikované typy zaměstnanců a zvládnout s nimi výrobní proces. Na druhou stranu stereotypní výrobní proces je pro mnoho dělníků na hraně lidské důstojnosti a jejich psychické rozpoložení tomu odpovídá. Je rolí vedoucího, aby byl na jednání se svízelnými typy podřízených připraven.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Analýza konfliktního jednání ve výrobě
      Zjištění příčin konfliktního jednání
      Identifikace svízelných typů zaměstnanců
      Typologie svízelných zaměstnanců
       Volba zvládací strategie (jak a s kým jednat)
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Obrana proti manipulaci a zpětnému delegování
       Agresivní a pasivní podoby manipulace
       Nástroje boje proti manipulaci
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Psychická onemocnění a závislosti
      Identifikace příznaků psych. onemocnění
      Problematika závislosti
      Kazuistiky
      Doporučení k jednotlivým tendencím jednání
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Základy krizové intervence pro vedoucí ve výrobě
      Jak zvládnou akutní krizi u podřízeného
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Diagnostika interpersonálních tendencí
      Vlastní profil interpersonálních tendencí
       Rysy extrémních poloh
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Řeč těla
      Charakteristické neverbální projevy svízelných typů
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Trénink zvládání konfliktních situací

O KURZU

KDY

29. 1. 2019

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

MILAN KOHOUT
MILAN KOHOUT