ZÁKONÍK PRÁCE PRO HR 

Získáte přehled a jistotu v problematice od vzniku pracovního poměru, přes změny až ke skončení. Seznámíte se s řadou příkladů z praxe a dostanete prostor pro konzultaci Vašich konkrétních otázek. Program kurzu zohlední stav eventuálně schválených novel

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Vybraná pracovněprávní problematika
     Závislá práce a tzv. „švarcsystém“
     Možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy OZ na pracovní vztahy
     Zákaz diskriminace
     Právní jednání podle OZ a ZP
(neplatná a zdánlivá jednání - rozdíl, výčet zdánlivých jednání podle ZP)

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKAVznik, změny, ukončení pracovního poměru
     Vznik pracovního poměru – zkušební doba, doba určitá,
     informování o obsahu pracovního poměru
     Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, dočasné přidělení,
     pracovní cesta
     Ukončování pracovních poměrů – dohoda, výpověď, okamžité zrušení,
     zrušení ve zkušební době, odstupné (+zajímavé judikáty týkající se
     ukončování pracovních poměrů)
     Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKAPracovní doba, BOZP, náhrada škody a další témata
     pracovněprávních vztahů
     Pracovní doba – typy rozvržení, pružná pracovní doba,
    konto pracovní doby, přestávky, odpočinky, evidence pracovní doby
    Vyrovnávací období, správně vedená evidence pro kontrolu a další
     Základy bezpečnosti práce – povinnosti zaměstnavatelů,
     povinnosti zaměstnanců, zdravotní prohlídky
     Mzda – rozdíly mezi určením a sjednáním mezd,
     povinné mzdové složky, zaručená mzda, přesčasy
    Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
    Dovolená – plánování, určování, čerpání, krácení, převádění…
    Náhrada škody, dohody o odpovědnosti (hmotná odpovědnost,
     odpovědnost za svěřenou věc, uznání dluhu, dohoda o srážce ze mzdy)
     Informování a projednávání se zaměstnanci
     Vnitřní předpisy
    Konkurenční chování a konkurenční doložka (zakázaná konkurence dle OZ)
    Osobní spisy, potvrzení o zaměstnání
    Doručování písemností a další…

O KURZU

KDY

14. 11. 2018

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

DANA BLAŽKOVÁ
DANA BLAŽKOVÁ
poradkyně pracovního práva

Specialistka na pracovní právo, pracovní smlouvy, praktická personalistika s přesahy do mezd, účetnictví a dávky sociální podpory. Má bohatou praxi jako personalistka v bankovní, rychloobrátkovém oboru, chemickém průmyslu, a to jak z pohledu korporace, tak i soukromé firmy, českých i zahraničních vastníků. Od roku 2004 vede největší pracovněprávní poradnu na českém internetu. V současné době působí především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci jejích kurzů oceňují živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.