ŠTÍHLÁ VÝROBA
METODY ŠTÍHLÉ VÝROBY V PRAXI 

Kurz představuje základní koncept, principy a nástroje štíhlé výroby a štíhlých procesů. Účastníci jsou v rámci kurzu postupně seznámeni s jednotlivými atributy štíhlé společnosti a workshopovou formou konfrontují tyto principy s aktuálním stavem ve svém vlastním pracovním prostředí. Program může být sestaven modulově na základě preferencí zadavatele – s důrazem na některé metody lean-production, které jsou relevantní pro daný typ businessu.

 • LĂ©pe porozumĂ­te faktorĹŻm, kterĂ© ovlivňujĂ­ motivaci a angaĹľovanost zamÄ›stnancĹŻ
 • NauÄŤĂ­te se chovat tak, aby pro vás lidĂ© rádi pracovali
 • NatrĂ©nujete si profesionálnĂ­ pĹ™edávánĂ­ pozitivnĂ­ zpÄ›tnĂ© vazby a kritiky
 • Budete umÄ›t lĂ©pe naslouchat lidem a tak je ÄŤinit cennĂ˝mi

 • LĂ©pe porozumĂ­te faktorĹŻm, kterĂ© ovlivňujĂ­ motivaci a angaĹľovanost zamÄ›stnancĹŻ
 • NauÄŤĂ­te se chovat tak, aby pro vás lidĂ© rádi pracovali
 • NatrĂ©nujete si profesionálnĂ­ pĹ™edávánĂ­ pozitivnĂ­ zpÄ›tnĂ© vazby a kritiky
 • Budete umÄ›t lĂ©pe naslouchat lidem a tak je ÄŤinit cennĂ˝mi

 • SeznámĂ­te se s  prezentaÄŤnĂ­ technikou Elevator pitch jako efektivnĂ­ metodou k nenásilnĂ©mu pĹ™edstavenĂ­ klĂ­ÄŤovĂ© myšlenky ve velmi krátkĂ©m ÄŤase.
 • ZĂ­skáte dovednost prezentovat myšlenku, zámÄ›r, plán apod. tak, aby jej posluchaÄŤi pochopili a pĹ™ijali pozitivnÄ›
 • Prakticky vyzkoušíte prezentovánĂ­ touto technikou a zĂ­skáte uĹľiteÄŤnou zpÄ›tnou vazbu

 • SeznámĂ­te se s  prezentaÄŤnĂ­ technikou Elevator pitch jako efektivnĂ­ metodou k nenásilnĂ©mu pĹ™edstavenĂ­ klĂ­ÄŤovĂ© myšlenky ve velmi krátkĂ©m ÄŤase.
 • ZĂ­skáte dovednost prezentovat myšlenku, zámÄ›r, plán apod. tak, aby jej posluchaÄŤi pochopili a pĹ™ijali pozitivnÄ›
 • Prakticky vyzkoušíte prezentovánĂ­ touto technikou a zĂ­skáte uĹľiteÄŤnou zpÄ›tnou vazbu

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Historický kontext štíhlé výroby
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Popis principů moderních výrobních systémů
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Metody průmyslového inženýrství 
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Plýtvání a jeho zdroje
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Koncept JIT
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA SMED - nástroj rychlé změny výrobního programu 
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA 5S - systematizace pracovišť
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Produktivní údržba
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Metody trvalého zlepšování a úskalí jejich implementace
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Desatero neefektivních procesů 
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Teorie omezení a její aplikace
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Zásady realizace změn při zlepšování procesů

O KURZU

KDY

12. 3. 2019

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

ZDENĚK NOVOTNÝ
ZDENĚK NOVOTNÝ