S CHLADNOU HLAVOU
ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ

Na školení lépe porozumíte příčinám konfliktů mezi jednotlivci. Naučíte se předvídat konflikty a předcházet jim. Natrénujete si komunikaci při sporech a konfliktních situacích (kritická zpětná vazba, sdělení nepříjemné zprávy, Vaše konkrétní obtížné situace). Vyzkoušíte si, jak jednat s různými typy konfliktních a svízelných lidí a naučíte se, jak zvládat emoce a řešit obtížné situace s chladnou hlavou!

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Znáte své obtížné situace a víte, jak reagujete?
      Identifikace konfliktních situací
      Test vlastního přístupu ke konfliktům
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Klíčové zásady efektivní komunikace při obtížných situacích
      Umění mluvit a naslouchat
      Kladení otázek a umění správných odpovědí
       Zvládání dělat kompromis
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Neverbální komunikace při konfliktních situacích
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Vnější řeč těla - proč je důležitá, jak ji správně číst?
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Negativní signály, optika, proxemika, mimika, posturologie
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Efektivní využití řeči těla
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Anatomie konfliktu
      Jak a proč vzniká konflikt?
      Jak konflikt co nejrychleji rozpoznat?
      Jaké jsou fáze rozvoje konfliktu?
      Jaké jsou strategie řešení konfliktu?
      Zvládání dělat kompromis
      Jak od konfliktu ke spolupráci?
     Jak umět vyjednávat?
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Emoce – jak řešit konflikt s chladnou hlavou?
      Jak zvládnout emoce při nepříjemných situacích?
      Jak efektivně pracovat s emocemi?
      Jak se chránit před neférovými praktikami?
      Jak rozpoznat a zvládnout manipulaci při jednání?

O KURZU

KDY

12. 6. 2019

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

NIKOLA HAUSEROVÁ
NIKOLA HAUSEROVÁ