ROZVOJ KREATIVNÍCH A ROZHODOVACÍCH SCHOPNOSTÍ U ŽÁKŮ 

Na kurzu se seznámíte se zásadami vedení pracovních žákovských skupin při řešení rozhodovacích úloh. Poznáte pět fází procesu "řešení problémů" a tři základní stavební kameny kreativního řešení problému. Naučíte se propojit teorii rozhodování s problematikou finanční gramotnosti. Definujete si hlavní bariéry kreativity ve vzdělávacím procesu. Seznámíte se s cca 20 základními kreativními technikami využitelnými ve výuce a některé z nich si vyzkoušíte na vlastní kůži v rámci modelových situací. 

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Kreativní myšlení a jeho složky
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Fáze procesu řešení problému 
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Zásady skupinového a individuálního řešení problémových úloh
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Rozhodování a problematika finanční gramotnosti
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Příprava a realizace vlastní problémové úlohy

O KURZU

AKREDITACE

MŠMT

ČASOVÁ DOTACE

20 Hod.

UZNATELNÉ

V rámci výzvy č. 22 - matematická gramotnost