PRACOVNĚ PRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ/TEAMLEADRY

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Základní povinnosti zaměstnanců
 • Základní povinnosti všech zaměstnanců
 • Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • Zastupování zaměstnavatele
    
 • Doručování písemností
 • Doručování písemností zaměstnavatelem
 • Osobní, elektronické, poštovní doručení
 • Doručování písemností zaměstnavatelem
 • Pracovní poměr
 • Zkušební doba
 • Pracovní poměr na dobu určitou
     
 • Skončení pracovního poměru
 • Dohoda
 • Výpověď
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
     
 • Pracovní doba a doba odpočinku
     
 • Rozvržení pracovní doby
 • Přestávky v práci
 • Doba odpočinku
 • Evidence pracovní doby
     
 • Překážky v práci
     
 • Dovolená
 • Dovolená na zotavenou
 • Společná pravidla pro dovolenou
 • Náhrada škody
 • Předcházení škodám a základní pravidla
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu
 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
     
 • Příklady z praxe a otevřená diskuze

LEKTORKA KURZU

DANA BLAŽKOVÁ
DANA BLAŽKOVÁ
poradkyně pracovního práva

Specialistka na pracovní právo, pracovní smlouvy, praktická personalistika s přesahy do mezd, účetnictví a dávky sociální podpory. Má bohatou praxi jako personalistka v bankovní, rychloobrátkovém oboru, chemickém průmyslu, a to jak z pohledu korporace, tak i soukromé firmy, českých i zahraničních vastníků. Od roku 2004 vede největší pracovněprávní poradnu na českém internetu. V současné době působí především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci jejích kurzů oceňují živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.

Získáte jistotu v základní pracovněprávní problematice z pozice vedoucího. Budete připraveni řešit nejčastější pracovně právní otázky. Seznámíte se s řadou situací a praktických příkladů z praxe a dostanete šanci pro konzultaci Vašich praktických situací. otázek. Program kurzu zohlední stav eventuálně schválených novel

KDY

25. 9. 2019

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH