PÁNEM SVÉHO ČASU
PRAKTICKÝ TIME MANAGEMENT

V kurzu získáte praktické návody, jak efektivněji pracovat se svým časem a získat prostor pro důležité věci. Zmapujete si své „zloděje času“ a obdržíte konkrétní návody, jak se jich zbavit. Získáte pracovní deník, který vám pomůže vytvořit si potřebné návyky k efektivnějšímu využití času.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Čas & já
      Uvědomění si vlastního postoje k času a práce s ním
      Různé přístupy ke vnímání času a práci s ním
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Koncept důležitosti a naléhavosti jako základní
      Princip řízení času IV. generace
      Rozlišování aktivit na důležité a naléhavé
      Jak a podle čeho vyhodnocovat co je a co není důležité a
      nastavit si priority
      Vyhodnocování důležitosti v pracovním a v osobním životě
      Náměty na to, jak získávat čas na důležité věci
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Definice standardních Zlodějů a žroutů času
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Praktické návody vedoucí k jejich odstranění či zmírnění
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Tvorba vlastního seznamu a hledání svých vlastních možností řešení

O KURZU

KDY

28. 3. 2019

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

NIKOLA HAUSEROVÁ
NIKOLA HAUSEROVÁ