KUCHAŘKA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO ZAMĚSTNANCE
Komunikace - prezentace - organizace práce

Získáte větší jistotu ve svých dovednostech komunikace, prezentace a spolupráce. Osvojíte si klíčové principy komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na nejčastější konfliktní situace v jednání s lidmi. Posilníte se v prezentaci a argumentaci svých myšlenek, projektů. Získáte praktické tipy pro efektivnější organizaci práce.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Efektivní komunikace zaměstnanců
      Klíčové zásady efektivní komunikace
      Umění naslouchat/přijmout informace
      Umění srozumitelně sdělit/předávat informace
      Umění podat/přijmout zpětnou vazbu
      Nejčastější konfliktní situace v komunikaci
      Pravidla asertivní komunikace v kostce
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Prezentační minimum
      Pravidla účinné prezentace
      Prezentace v praxi (myšlenky, záměru, firmy, projektu…)
      Zásady argumentace
      Neverbální komunikace při prezentaci
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Praktické principy organizace práce
      Já & šéf: sladění vzájemných očekávání výkonu a spolupráce
      Zásady spolupráce já – šéf – kolegové, další zaměstnanci
      Motivace k pracovnímu výkonu
      Klíčové principy time managementu

O KURZU

KDY

termín bude upřesněn

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

NIKOLA HAUSEROVÁ
NIKOLA HAUSEROVÁ