KUCHAŘKA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO MISTRY
Komunikace - vedení týmu - motivace dělníků

Získáte více jistoty ve svých dovednostech komunikace, vedení a motivace lidí. Osvojíte si klíčové principy komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na nejčastější konfliktní situace při vedení lidí z pohledu mistra. Posílíte se v efektivní zpětné vazbě - umění pochválit / konstruktivně kritizovat. Porozumíte Vašemu vlastnímu stylu vedení a motivace lidí a získáte tipy na jeho rozvoj.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Komunikace mistra
     
Klíčové zásady efektivní komunikace mistra
      Umění přijmout informace
      Umění srozumitelně předat informace
      Prezentace myšlenky, záměru a argumentační minimum
      Nejčastější konfliktní situace v komunikaci mistra
      Komunikace nahoru x dolů
      Pravidla asertivní komunikace v kostce
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Vedení jednotlivce a týmu
     
Role mistra při vedení lidí
      Atributy mistra a přirozená autorita
      Styly vedení pracovníků
      Umění podat/přijmout zpětnou vazbu – pravidla pochvaly, pravidla kritiky
      Sladění požadavků můj nadřízený x já x moji lidé
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Motivace dělníků
     
Hodnocení podřízených, hodnotící rozhovory
      Motivace jednotlivců x motivace týmu
      Motivační faktory dělníků a jak s nimi pracovat

O KURZU

KDY

17. 1. 2019

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

NIKOLA HAUSEROVÁ
NIKOLA HAUSEROVÁ