KUCHAŘKA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO MANAŽERY
Komunikace - sebeřízení a vize - delegování

V kurzu získáte jistotu ve svých manažerských dovednostech komunikace, delegování a sebeřízení. Osvojíte si klíčové principy manažerské komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na nejčastější konfliktní situace při vedení lidí. Získáte praktické tipy pro Vaši vlastní efektivnější organizaci práce a stanovování priorit a posílíte se v umění motivovat sebe i druhé.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Efektivní manažerská komunikace
      Klíčové manažerské rozhovory
      Účinná zpětná vazba – poskytování a přijímání zpětné vazby
      Umění vedení porad
      Předcházení a řešení konfliktů
      Jasná prezentace myšlenek a účinná argumentace
      Asertivní komunikace v praxi manažera
      Komunikace v náročných obdobích (změny, nedaří se, …)
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Umění delegovat
      Praktické zásady delegování
     Co, komu, jak a kdy?
     Bariéry delegování a jak je odstranit?
     Delegování z pohledu manažera x podřízeného
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Sebeřízení a vize     
     Šéf, já, můj tým: sladění vzájemných očekávání výkonu a spolupráce
     Hodnoty, priority, cíle
     Time management – jak získat více času na důležité věci?
     Efektivní organizace práce
     Motivace manažera a řízení vlastního výkonu

O KURZU

KDY

termín bude upřesněn

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč

LEKTOR KURZU

MILAN KOHOUT
MILAN KOHOUT