ASERTIVITA V DENNÍ PRAXI

Kurz Vám pomůže zlepšit sociální percepci zaměstnanců, abyste se lépe orientovali v různých druzích lidského jednání a osvojit si základní asertivní dovednosti a techniky. Získáte motivaci k asertivnímu způsobu jednání a připravíte se na zvládání konkrétních situací. Kurz je pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat v komunikačních dovednostech, hledají svou větší jistotu v komunikaci.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Asertivita a sebehodnocení
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Typy jednání
      Manipulativní jednání (typy manipulace)
      Pasivní jednání 
      Asertivní jednání 
      Asertivní práva
      Asertivní techniky
      Asertivní diskuze
      Pravidla asertivní diskuse
      Jak dosahovat synergie
      Dosahování konsensu

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Asertivní kritika
      Pravidla asertivní kritiky
      Asertivní přijímání kritiky
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Asertivní pochvala
      Pravidla asertivní pochvaly
      Asertivní přijímání pochvaly
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Asertivní odmítání
      Zásady odmítání
      Pravidla asertivního odmítání
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Asertivní přesvědčování
       Typy chování
        Kompatibilní a toxické vztahy
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Asertivní zvládání konfliktů
      Styly řešení konfliktu
      Jak se vyhýbat zbytečným konfliktům
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Základní trénink asertivních dovedností 

O KURZU

KDY

9. 4. 2019

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

NIKOLA HAUSEROVÁ
NIKOLA HAUSEROVÁ