OTEVŘENÉ KURZY 2019

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností

VEDENÍ LIDÍ

 Zvládání svízelných lidí ve výrobě

 Zpětná vazba: 
Jak pochválit a kritizovat, aby to bylo motivační

  Feedback
in English

Leadership: Stabilizace a motivace týmu

Jak na změny:
Vedoucí jako průvodce
změnou

 Pracovněprávní minimum
pro vedoucí

 Efektivní vedení
porad

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 Psychologie
jednání s lidmi
 

 Asertivita
v denní praxi
 

Přirozená prezentace: Jak na porady, schůzky, projekty

Myšlenkové mapy: Pomocník pro vaši efektivní přípravu 

Vizuál a obsah prezentací: nastolte nové pořádky ve vzhledu  a obsahu prezentací

S chladnou hlavou: 
Řešení obtížných komunikačních situací

Nenásilná
komunikace

Argumentace
a přesvědčivá komunikace

Vyjednávání pod tlakem a obrana proti manipulaci

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO
ZAMĚSTNANCE - MANAŽERY - MISTRY

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

Kuchařka klíčových dovedností pro HR:
prezentace personálních projektů, motivace vedoucích k práci s lidmi, manažerské rozhovory 

Kuchařka klíčových dovedností
pro MANAŽERY:
Komunikace, sebeřízení a vize, delegování

Kuchařka klíčových dovedností
pro ZAMĚSTNANCE:
Komunikace, prezentace, organizace práce

OSOBNÍ ROZVOJ

Pánem svého času
Praktický time management

Stres 
pod kontrolou

PERSONALISTIKA A HR

Kuchařka klíčových dovedností pro HR:
prezentace personálních projektů, motivace vedoucích k práci s lidmi, manažerské rozhovory 

360° zpětná vazba: Implementace krok za krokem

Výcvik hodnotitelů 360° zpětné vazby

Od diagnostiky k rozhovoru:

Recruitment pro pokročilé

Zákoník práce
pro HR

Ukončování pracovního
poměru

INTERNÍ ŠKOLITEL

Interní školitel
1. blok

Interní školitel
2. blok

VÝROBA

 
Zvládání svízelných 
lidí ve výrobě
 

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

 Mistr ve formě
Dlouhodobý rozvojový projekt pro mistry

Štíhlá výroba
Metody štíhlé výroby v praxi

PROBĚHLÉ KURZY

 Efektivní

delegování

Trénink klíčových dovedností při vedení lidí 

Hodnocení zaměstnanců pro HR:
příprava na roční hodnocení zaměstnanců

Kuchařka klíčových dovedností
pro OBCHODNÍKY

termín bude upřesněn

  Manažer

koučem

Mluvte s námi aneb Jak se lidsky domluvit ve firmě 

Vedení behaviorálního výběrového
rozhovoru

Projektové desatero: 
Praktické dovednosti pro řízení projektů 

Hodnoticí a motivační rozhovory
Příprava vedoucích na roční rozhovory