OTEVŘENÉ KURZY 2018

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností

VEDENÍ LIDÍ

Pracovněprávní
minimum
pro vedoucí 

 Efektivní
vedení porad

Leadership:
motivace a vedení k výkonu 

Zvládání svízelných lidí ve výrobě 

Feedback
in English

Zpětná vazba: Jak pochválit a kritizovat, aby to bylo motivační

Efektivní 
delegování  

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

VAŠE prezentace: 
Praktický
nácvik naživo

Mluvte s námi aneb Jak se lidsky domluvit ve firmě

S chladnou hlavou:
Řešení obtížných
komunikačních situací

Prezentační design:
Účinný vizuál
prezentací

Elevator Pitch:
Představení klíčové myšlenky v 1 minutě

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO
ZAMĚSTNANCE - MANAŽERY - MISTRY

Kuchařka klíčových dovedností
pro
ZAMĚSTNANCE:
Komunikace, prezentace, organizace práce

Kuchařka klíčových dovedností
pro
MANAŽERY:
Komunikace, sebeřízení a vize, delegování

Kuchařka klíčových dovedností
pro
MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Vyjednávání pod tlakem a obrana proti manipulaci 

První dojem a vyjednávání pro obchodníky

OSOBNÍ ROZVOJ

Asertivita
Umění a mýtus 

Stres
pod kontrolou

Pozitivní myšlení
Praktické rady a tipy

Pánem svého času
Praktický time management

PERSONALISTIKA A HR

Hodnocení zaměstnanců pro HR a manažery: proces, nástroje

Adaptační proces
Burza zkušeností
 

Zákoník práce
pro HR
 

360° zpětná vazba
Praktický seminář pro HR a vedoucí

Vedení behaviorálního výběrového
rozhovoru 

INTERNÍ ŠKOLITEL

Interní školitel I.

Interní školitel II.

VÝROBA

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

Štíhlá výroba
Metody štíhlé výroby v praxi

 
Zvládání svízelných 
lidí ve výrobě
 

Mistr ve formě
Dlouhodobý rozvojový projekt pro mistry