OTEVŘENÉ KURZY 2018

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností

VEDENÍ LIDÍ

 Zvládání svízelných lidí ve výrobě

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 Psychologie
jednání s lidmi
 

 Asertivita
v denní praxi
 

Elevator Pitch: 
Efektivní představení klíčové myšlenky v 1 minutě

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO
ZAMĚSTNANCE - MANAŽERY - MISTRY

Kuchařka klíčových dovedností
pro ZAMĚSTNANCE:
Komunikace, prezentace, organizace práce

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

OSOBNÍ ROZVOJ

Pánem svého času
Praktický time management

Stres 
pod kontrolou

PERSONALISTIKA A HR

Zákoník práce
pro HR

INTERNÍ ŠKOLITEL

Interní školitel
1. blok

Interní školitel
2. blok

VÝROBA

 
Zvládání svízelných 
lidí ve výrobě
 

 
Mistr ve formě
Dlouhodobý rozvojový projekt pro mistry

PROBĚHLÉ KURZY

 Efektivní

delegování

Trénink klíčových dovedností při vedení lidí 

Projektové desatero: 
Praktické dovednosti pro řízení projektů 

Ukončování pracovního
poměru

Hodnocení zaměstnanců pro HR:
příprava na roční hodnocení zaměstnanců

Hodnoticí a motivační rozhovory
Příprava vedoucích na roční rozhovory

 Efektivní

vedení porad

 Pracovněprávní minimum
pro vedoucí

Kuchařka klíčových dovedností
pro OBCHODNÍKY

termín bude upřesněn

S chladnou hlavou: 
Řešení obtížných komunikačních situací

 
 Manažer

koučem

Mluvte s námi aneb Jak se lidsky domluvit ve firmě 

 Change management:

Jak na změny

Štíhlá výroba
Metody štíhlé výroby v praxi

Vedení behaviorálního výběrového
rozhovoru

Kuchařka klíčových dovedností
pro MANAŽERY:
Komunikace, sebeřízení a vize, delegování

 
 Feedback

in English

 Zpětná vazba: 
Jak pochválit a kritizovat, aby to bylo motivační