OTEVŘENÉ KURZY 2018

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností

Leadership:
motivace a vedení k výkonu 

Adaptační proces
Burza zkušeností 

Zpětná vazba: Jak pochválit a kritizovat, aby to bylo motivační

360° zpětná vazba
Praktický seminář pro HR a vedoucí

OTEVŘENÉ KURZY
srpen - prosinec 2018

VEDENÍ LIDÍ

 Efektivní

delegování

18. 9. 2018

 Efektivní

vedení porad

10. 10. 2018

 Feedback

in English

21. 11. 2018

 Manažer

koučem

7. 12. 2018

Trénink klíčových dovedností při vedení lidí 

19. 9. 2018

 Pracovněprávní minimum
pro vedoucí

16. 10. 2018

Hodnoticí a motivační rozhovory
Příprava vedoucích na roční rozhovory

22. 11. 2018

 Zpětná vazba: 
Jak pochválit a kritizovat, aby to bylo motivační

13. 12. 2018

Projektové desatero: 
Praktické dovednosti pro řízení projektů 

20. 9. 2018

 Change management:

Jak na změny

18. 10. 2018

 Zvládání svízelných

lidí ve výrobě

29. 11. 2018

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

S chladnou hlavou: 
Řešení obtížných komunikačních situací

Asertivita
v denní praxi

9. 10. 2018

S chladnou hlavou: 
Řešení obtížných komunikačních situací

7. 11. 2018

"Cool" asistentka: 
Letní trénink profesionální asistentky

22. 8. 2018

Psychologie

jednání s lidmi

17. 10. 2018

Mluvte s námi aneb Jak se lidsky domluvit ve firmě 

2. - 3. 10. 2018

Elevator Pitch: 
Efektivní představení klíčové myšlenky v 1 minutě

23. 10. 2018

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO
ZAMĚSTNANCE - MANAŽERY - MISTRY

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

Kuchařka klíčových dovedností
pro ZAMĚSTNANCE:
Komunikace, prezentace, organizace práce

Kuchařka klíčových dovedností
pro MANAŽERY:
Komunikace, sebeřízení a vize, delegování

Kuchařka
klíčových dovedností
pro
OBCHODNÍKY

13. 11. 2018

OSOBNÍ ROZVOJ

Refresh pro obchodníky
Trénink obchodního jednání a vyjednávání

23. 8. 2018

Stres 
pod kontrolou

25. 9. 2018

Pánem svého času
Praktický time management

PERSONALISTIKA A HR

Vedení behaviorálního výběrového rozhovoru

27. 9. 2018

Zákoník práce
pro HR

15. 11. 2018

Hodnocení zaměstnanců pro HR:
příprava na roční hodnocení zaměstnanců

24. 10. 2018

Ukončování pracovního
poměru

6. 12. 2018

INTERNÍ ŠKOLITEL

Interní školitel
1. blok

Interní školitel
2. blok

VÝROBA

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

Štíhlá výroba
Metody štíhlé výroby v praxi

Mistr ve formě
Dlouhodobý rozvojový projekt pro mistry

 
Zvládání svízelných 
lidí ve výrobě