OTEVŘENÉ KURZY 2018

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností

OTEVŘENÉ KURZY
září - prosinec 2018

VEDENÍ LIDÍ

 Efektivní

vedení porad

Projektové desatero: 
Praktické dovednosti pro řízení projektů 

 
 Zvládání svízelných

lidí ve výrobě

 Pracovněprávní minimum
pro vedoucí

 Feedback

in English

 
 Manažer

koučem

 Change management:

Jak na změny

Hodnoticí a motivační rozhovory
Příprava vedoucích na roční rozhovory

 Zpětná vazba: 
Jak pochválit a kritizovat, aby to bylo motivační

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 
Psychologie
jednání s lidmi
 

S chladnou hlavou: 
Řešení obtížných komunikačních situací

 
Asertivita
v denní praxi
 

Mluvte s námi aneb Jak se lidsky domluvit ve firmě 

Elevator Pitch: 
Efektivní představení klíčové myšlenky v 1 minutě

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO
ZAMĚSTNANCE - MANAŽERY - MISTRY

Kuchařka klíčových dovedností
pro ZAMĚSTNANCE:
Komunikace, prezentace, organizace práce

Kuchařka klíčových dovedností
pro MANAŽERY:
Komunikace, sebeřízení a vize, delegování
 

Kuchařka
klíčových dovedností
pro
OBCHODNÍKY

13. 11. 2018

OSOBNÍ ROZVOJ

Stres 
pod kontrolou

Pánem svého času
Praktický time management

PERSONALISTIKA A HR

Vedení behaviorálního výběrového rozhovoru

Zákoník práce
pro HR

Hodnocení zaměstnanců pro HR:
příprava na roční hodnocení zaměstnanců

Ukončování pracovního
poměru

INTERNÍ ŠKOLITEL

Interní školitel
1. blok

Interní školitel
2. blok

VÝROBA

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

Štíhlá výroba
Metody štíhlé výroby v praxi

Mistr ve formě
Dlouhodobý rozvojový projekt pro mistry

 
Zvládání svízelných 
lidí ve výrobě
 

PROBĚHLÉ KURZY

 Efektivní

delegování

Trénink klíčových dovedností při vedení lidí 

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků