OTEVŘENÉ KURZY 2018

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností

VEDENÍ LIDÍ

Efektivní 
delegování  

Leadership:
motivace a vedení k výkonu 

Feedback
in English

Zpětná vazba: Jak pochválit a kritizovat, aby to bylo motivační

Zvládání svízelných lidí ve výrobě 

Pracovněprávní
minimum pro vedoucí 

 Efektivní
vedení porad

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

S chladnou hlavou:
Řešení obtížných
komunikačních situací

VAŠE prezentace: 
Praktický
nácvik naživo

Mluvte s námi aneb Jak se lidsky domluvit ve firmě

Prezentační design:
Účinný vizuál
prezentací

Elevator Pitch:
Představení klíčové myšlenky v 1 minutě

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO
ZAMĚSTNANCE - MANAŽERY - MISTRY

Kuchařka klíčových dovedností
pro
ZAMĚSTNANCE:
Komunikace, prezentace, organizace práce

Kuchařka klíčových dovedností
pro
MANAŽERY:
Komunikace, sebeřízení a vize, delegování

Kuchařka klíčových dovedností
pro
MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Vyjednávání pod tlakem a obrana proti manipulaci 

První dojem a vyjednávání pro obchodníky

OSOBNÍ ROZVOJ

Stres
pod kontrolou

Asertivita
Umění a mýtus 

Pánem svého času
Praktický time management

Pozitivní myšlení
Praktické rady a tipy

PERSONALISTIKA A HR

Adaptační proces
Burza zkušeností
 

Vedení behaviorálního výběrového
rozhovoru 

Hodnocení zaměstnanců pro HR a manažery: proces, nástroje

360° zpětná vazba
Praktický seminář pro HR a vedoucí

Zákoník práce
pro HR
 

INTERNÍ ŠKOLITEL

Interní školitel I.

Interní školitel II.

VÝROBA

Kuchařka klíčových dovedností
pro MISTRY:
Komunikace, vedení týmu, motivace dělníků

Štíhlá výroba
Metody štíhlé výroby v praxi

 
Zvládání svízelných 
lidí ve výrobě
 

Mistr ve formě
Dlouhodobý rozvojový projekt pro mistry