360° ZPĚTNÁ VAZBA
PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO HR A VEDOUCÍ

Po absolvování kurzu budete teoreticky znát metodologii a statistické metody uplatňované při průzkumu 360° zpětné vazby. Naučíte se využít kompetenční model zaměstnance k tvorbě hodnotícího dotazníku a vytvořit hodnotící dotazník vyhovující potřebám a firemní kultuře společnosti. Na základě získaných dat budete schopni profesionálně předat zpětnou vazbu účastníkům průzkumu a interpretovat základní jevy.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Metodologie 360° hodnocení
      Cíle průzkumu
      Účastníci průzkumu
      Kompetenční model ve vazbě na pracovní procesy a pracovní náplň
      Základní principy tvorby dotazníků
      Vlastnosti a podoba otázek
      Práce s cílovou skupinou
      Distribuce a ochrana osobních dat
      Statistické metody využívané při průzkumu 360°
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Metody předávání zpětné vazby
      Etika a principy práce se zpětnou vazbou na pracovišti
      Základní principy koučinku při předávání zpětné vazby
      Charakteristika role kouče
      Pozitivní přínos koučování
      Nedostatky koučovacího přístupu
      Jak efektivně využívat koučink
      Čeho se při koučování vyvarovat
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Trénink realizace průzkumu 360° zpětné vazby v modelové situaci

O KURZU

KDY

14. 6. 2018

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DPH

LEKTOR KURZU

MILAN KOHOUT
MILAN KOHOUT